SIA Kapitel saņem būvatļauju biroju kompleksam Skanstes Biznesa Centrs

Biroju kompleksa Skanstes Biznesa Centrs (pēc zīmola maiņas atpazīstams kā ELEMENTAL SKANSTE) Skanstes ielā 25 pirmajai būvniecības kārtai ir saņemta un ir stājusies spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes izdotā būvatļauja. Ēkas projektu izstrādāja arhitektu birojs Arhitektuuribüroo Pluss no Igaunijas sadarbībā ar partneri no Latvijas SIA Birojs T22. Būvdarbus paredzēts sākt 2018. gada pavasarī, savukārt biroja kompleksa pirmo gatavo ēku ekspluatācijas uzsākšanas laiks paredzēts 2019. gada beigās.

Kā jau iepriekš ziņots, pēc visu kārtu izbūves Skanstes Biznesa Centra komplekss ietvers sevī piecas biroju ēkas ar 43618 m² kopējo biroju iznomājamo platību. Biroju kompleksā kopumā tiks nodrošinātas vietas 1637  automašīnām — gan daudzstāvu autostāvvietā, gan atsevišķu ēku pazemes autostāvvietās, nodrošinot attiecību 1:27 (27 m²  iznomājamās platības uz vienu autostāvvietu). Tās būs energoefektīvas un ilgtspējīgas A klases biroju ēkas, kas tiek izstrādātas BIM sistēmā un saskaņā ar BREEAM standartiem. Pirms būvprojekta izstrādes 2016. – 2017. gadā būvniecības iecerei tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra, kuras gala ziņojumu ir atbalstījušas vidi pārraugošās institūcijas un akceptējusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpmākajās projekta attīstības fāzēs, palīdzot izvēlēties alternatīvas ar iespējami pozitīvāko ietekmi uz apkārtējo vidi, iedzīvotājiem un esošo infrastruktūru, potenciālo negatīvo ietekmi būvniecības laikā un turpmākajā ekspluatācijas periodā samazinot līdz minimumam.

Pirmajā būvniecības kārtā uz vienojošas pagrabstāva platformas ir ieplānotas divas brīvstāvošas 11 stāvu biroja ēkas ar savstarpēju savienojumu otrā stāva līmenī. Ēku apbūves augstums un būvapjomi izvēlēti, strikti ievērojot šobrīd spēkā esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus. Divkorpusu biroju ēkas nomājamā platība sasniegs aptuveni 22703  m2, un kopumā tiks nodrošinātas virszemes un pazemes stāvvietas 577  automašīnām. Plānots, ka katrā no ēkas korpusiem varētu būt 700–800 darba vietas. Iespējamais apmeklētāju skaits varētu sasniegt līdz 1000 cilvēku dienā.

Nākamajās kārtās ir ieplānotas trīs biroju ēkas ar 20 915  m² kopējo biroju iznomājamo platību un daudzstāvu autostāvvieta kvartāla centrā. Nākamo attīstības kārtu būvniecību ir paredzēts uzsākt 4 – 5 gadu laikā. Pietiekama pieprasījuma gadījumā nākamo kārtu būvniecība ir iespējama agrāk, jau tuvākajos dažos gados.

Būvdarbu laikā ir gaidāmas īslaicīgas neērtības apkārtnes iedzīvotājiem un viesiem, galvenokārt saistītas ar transporta un gājēju kustības ierobežojumiem būvlaukuma tiešā tuvumā, kā arī trokšņa līmeņa pieaugumu.